Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami!

Wyślij email na adres biuro@benefitia.pl

Nasze dane

Cash Service 4 Home Sp. z o.o

ul. Bagno 2 lok. 71
00-112 Warszawa
NIP - 5252648418,
Regon – 363775458
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000603569,
wysokość kapitału zakładowego 200.000 złotych