Masz pytanie?

Lub jeśli jesteś już zdecydowany na pożyczkę

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń 797 603 000 infolinia czynna od pn do pt w godzinach 8:00 – 20:00
Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora.
Wyślij email na adres biuro@benefitia.pl
Wyślij zgłoszenie/zapytanie
z poniższego formularza kontaktowego

Formularz kontaktowy

Po wypełnieniu formularza nasz Konsultant skontaktuje się z Tobą
w celu umówienia spotkania z Doradcą. Koniecznie podaj kod pocztowy, jeżeli działamy na tym terenie będziesz mógł wysłać formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu, przez spółkę Cash Service 4 Home Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Bagno 2 lok 71), w celu udzielenia mi odpowiedzi na przesłane zapytanie.

TAK NIE (ta zgoda jest obowiązkowa, bez tego nie można udzielić odpowiedzi na zapytanie)


**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu, przez spółkę Cash Service 4 Home Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Bagno 2 lok 71), w celu marketingu bezpośredniego, drogą elektroniczną, na podany przez mnie adres e-mail, produktów i usług oferowanych przez Cash Service 4 Home Sp. z o.o. w Warszawie, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).
TAK NIE

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę CASH SERVICE 4 HOME Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bagno 2 lok. 71, 00-112 Warszawa, w celu marketingu bezpośredniego, za pośrednictwem połączenia telefonicznego, na podany przez mnie numer telefonu, produktów i usług oferowanych przez Cash Service 4 Home Sp. z o.o. w Warszawie, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.).
TAK NIE

* Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak udzielenia zgody uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Pani/Pan zapytanie
** Udzielenie zgody jest dobrowolne


KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych jest Cash Service 4 Home Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2 lok. 71, 00-112 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000603569 („Spółka”). Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, którą funkcję w Spółce pełni Pan Marcin Kamiński, m.kaminski@benefitia.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, przesłane drogą elektroniczną Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO podane dane mogą być przetwarzane również w celu:
b) wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – w związku z art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne,
c) nawiązywania kontaktu drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-mail, w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.),
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych w pkt .2) lit. a) powyżej będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Panią/Pana zapytanie. Dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych w pkt .2) lit. b) – e) powyżej, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, nie później jednak niż do zakończenia organizowania przez Administratora współpracujące z Administratorem działań marketingowych.
4. Dane osobowe są udostępniane spółce TENKAI Sp. z o.o. Sienkiewicza 16, 41-250 Czeladź, oraz Focus Telecom Polska Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101a, 04-041 Warszawa jako podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczno – hostingowe.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych wskazanych w pkt .2) lit. a) jest warunkiem udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na zapytanie przesłane drogą elektroniczną Administratorowi; konsekwencją ich niepodania będzie brak udzielenia Pani/Panu odpowiedzi.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe nie będą przesyłane poza obszar EOG.
Nasz obszar działania

Nasze dane

Cash Service 4 Home Sp. z o.o

ul. Bagno 2 lok. 71
00-112 Warszawa
NIP - 5252648418,
Regon – 363775458
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000603569,
wysokość kapitału zakładowego 200.000 złotych


NASZ OBSZAR DZIAŁANIA:

ZADZWOŃ DO NAS:

797 603 000

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00

Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora.
Przykład reprezentatywny na dzień 15/09/2020: całkowita kwota pożyczki: 1.100 zł, okres kredytowania: 38 tygodni, oprocentowanie roczne: 7,2% , prowizja za udzielenie pożyczki 5,47 zł, opłata za zarządzanie pożyczką(łącznie) 202,39 zł, Oprocentowanie 29,88 zł, rata pożyczki: 35,21 zł, rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 71,70 procent, całkowita kwota do zapłaty: 1.337,74 zł. Regulamin dostępny tutaj oraz tabela opłat dostępna tutaj. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny tutaj. Informacja o pozasądowych sposobach prowadzenia sporów dostępna tutaj.